Strona główna

Regulamin promocji czasowej

Regulamin promocji czasowej

 1. Organizatorem promocji jest Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130387, NIP 675 000 49 56, REGON 000453032.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji internetowej przeprowadzanej za pośrednictwem sklepu sanel.pl.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
 5. Uczestnikami Promocji mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz firmy, które nie mają z nami zawartej umowy handlowej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 6. Promocja odbywa się wyłącznie w internetowym sklepie, pod adresem sanel.pl.
 7. Promocja nie obejmuje zamówień złożonych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail.
 8. Aby skorzystać z promocji w sklepie sanel.pl należy w koszyku wpisać kod rabatowy podany na stronie głównej sanel.pl w aktualnościach.
 9. Cena promocyjna liczona jest od kwoty netto. Ceny produktów netto widoczne są po zalogowaniu.
 10. W promocji nie biorą udziału artykuły, dla których przyznana jest cena stała 100%.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kuponami rabatowymi lub wyprzedażami.
 12. Organizator zastrzega możliwość zmiany treści regulaminu w trakcie trwania promocji.
 13. Regulamin dostępny jest na sanel.pl.

Regulamin promocji prezentowej

 1. Organizatorem promocji jest Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130387, NIP 675 000 49 56, REGON 000453032.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji internetowej przeprowadzanej za pośrednictwem sklepu sanel.pl.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
 5. Uczestnikami Promocji mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz firmy, które nie mają z nami zawartej umowy handlowej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 6. Promocja odbywa się wyłącznie w internetowym sklepie, pod adresem sanel.pl.
 7. Promocja nie obejmuje zamówień złożonych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kuponami rabatowymi lub wyprzedażami.
 9. Organizator zastrzega możliwość zmiany treści regulaminu w trakcie trwania promocji.
 10. Regulamin dostępny jest na sanel.pl.
rabat-urodzinowy.jpg

Regulamin promocji kodowej

 1. Regulamin określa zasady promocji internetowej przeprowadzanej za pośrednictwem sklepu sanel.pl.
 2. Organizatorem promocji jest Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130387, NIP 675 000 49 56, REGON 000453032.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 4. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci indywidualni; osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
 5. Promocja odbywa się w sklepie internetowym sanel.pl, w terminie podanym na stronie Strefa promocji i nie obejmuje zamówień złożonych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail.
 6. Aby skorzystać z promocji w sklepie sanel.pl należy w koszyku wpisać - "10%". Obsługa sklepu wyśle kod rabatowy deklarowanej wysokości na wskazany podczas dokonywania zakupów adres e-mail Klienta.
 7. Cena promocyjna liczona jest od kwoty netto. Ceny produktów netto widoczne są po zalogowaniu.
 8. W promocji nie biorą udziału artykuły, dla których przyznana jest cena stała 100%.
 9. Promocja kodowa wraz z otrzymanym kodem rabatowym nie łączą się z innymi promocjami lub wyprzedażami.
 10. Organizator zastrzega możliwość zmiany treści regulaminu w trakcie trwania promocji.
 11. Regulamin dostępny jest na sanel.pl.
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności